Skinner til FrihetSommeraften på SkansenSommerfest på Blaker Skanse