Jørgen Kirsebom | Østre Bolærn og Kongshavnsund

FlybåtenKanonen på Østre Bolærne