Foto Jørgen Kirsebom | Stokkebåter generelt, «Sørumbåten» spesielt